Wybierz rodzaj wycieczki

Indywidualna Zorganizowana

guido8

BAUPLAC to specjalna oferta ciekawych zajęć określonych podstawą programową MEN, z uwzględnieniem grup wiekowych uczestników.

Warsztaty prowadzone przez specjalistów rozpoczną się od zwiedzania Kopalni Królowa Luiza, a w kolejnej części odbywać się będą w naszej salce edukacyjnej. W ich trakcie dzieci poznają materiały naturalne: drewno i ceramikę, doskonalą techniki pozwalające na budowanie modeli obiektów spotykanych na co dzień w swoim otoczeniu, takich jak domy, szyby górnicze czy urządzenia do transportu urobku. Uczestnicy pracują na mini cegłach ceramicznych oraz drewnianych klockach konstrukcyjnych.

Informacje dodatkowe:
Dla kogo: warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 6 do 14 roku życia
Kiedy: w okresie od 29.01.2018 do 11.02.2018 w godzinach 9.00- 20.00
Gdzie: na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43.